Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος

Light

light

από 20€

το μήνα

Διαχείριση ξενοδοχείου

Μηχανή κρατήσεων

Σύγκριση τιμών Price Check Widget – Ratestrip

Basic

basic

από 30€

το μήνα

Διαχείριση ξενοδοχείου

Μηχανή κρατήσεων

Σύγκριση τιμών Price Check Widget – Ratestrip

Channel manager: 1 κανάλι

Advanced

advanced

από 50€

το μήνα

Διαχείριση ξενοδοχείου

Μηχανή κρατήσεων

Σύγκριση τιμών Price Check Widget – Ratestrip

Channel manager: 3 κανάλια

Διαχείριση φήμης