Τύποι δεδομένων ξενοδοχείων 2016

Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πού να ξεκινήσουμε όταν πρόκειται για στοιχεία ξενοδοχείων. Υπάρχουν πολλοί τύποι δεδομένων που διατίθενται στους ξενοδόχους, από διάφορες πηγές, σε διαφορετικά μεγέθη, επεξεργασμένα από διαφορετικά εργαλεία ενώ η ερμηνεία από κάθε τμήμα γίνεται με διαφορετικό τρόπο.

Αλλά αν η γνώση είναι δύναμη και τα δεδομένα είναι απλά πληροφορίες, τότε όσο καλύτερα καταλαβαίνετε τους τύπους δεδομένων όπου οι ξενοδόχοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, τόσο ισχυρότερο είναι το πλεονέκτημα που μπορείτε να έχετε. Αυτό το γράφημα διευκολύνει την κατανόηση των τύπων των δεδομένων και των πηγών τους που διατίθενται στους ξενοδόχους το 2016.